Kontrola ulaza na event

Kontrola ulaza na event je mobilni sustav za kontrolu pristupa na događanje sastavljen od slijedećih komponenti:

 • BASYS Event on-line web aplikacija za kontrolu ulaza na event s real time podacima o popunjenosti kako ukupnoj tako i po predefiniranim zonama. Sustav standadno radi u on-line modu – karte se u stvarnom vremenu provjeravaju na serveru i istovremeno šalju na barijere i ručne terminale tako da se u slučaju potrebe može preći na off-line mod (validacija se vrši na uređajima na ulazima)
 • mobilne dvosmjerne pješačke barijere u visini struka opremljene barkod čitačima i čitačima beskontaktnih medija (kartice, narukvice, privjesci) za validaciju ulaznica odnosno medija za autorizaciju ulaska. U autonomnom (off-line) načinu rada mogu kontrolirati preko 100.000 ulaznica odnosno beskontaktnih medija
 • ručni terminali za provjeru ispravnosti ulaznica i/ili beskontaktnih medija i povećavanje propusnosti na ulazima kod događanja s velikom posjećenošću,  terminali za pristup BASYS Event aplikaciji
Kontrola ulaza na event
Prezentacija BASYS Event sustava!

Implementacija sustava  Kontrola ulaza na event za korisnika rezultira:

 • direktnim povezivanjem sa sustavima za prodaju ulaznica i automatskom autorizacijom pristupa u određenu zonu (standardna, VIP, VVIP ..)
 • integracijom sa sustavima bezgotovinskog plaćanja korištenjem jednog medija za ulazak na događanje i kao sredstvo plaćanja na događanju
 • eliminacijom krivotvorenih ulaznica
 • mogućnost definiranja jednokratnih ili višekratnih ulazaka na događanje
 • smanjenjem broja osoblja za provjeru ispravnosti ulaznica
 • mogućnošću promjene pravila pristupa i za trajanja događanja
 • točnom informacijom u stvarnom vremenu o prisutnim posjetiteljima, osoblju i trećim stranama s mogućnošću limitiranja maximalnog broja prisutnih osoba u objektu
 • mogućnošću analize prošlih događanja, otkrivanje grešaka u organizaciji i bolju pripremu sljedećih evenata