Evidencija prisutnosti

Evidencija prisutnosti je BASYS Time modul namijenjen za kontrolu rada odnosno prisutnosti na radnom mjestu. Predstavlja osiromašenu varijantu evidencije radnog vremena odnosno elementarnu evidenciju radnog vremena. Slično kao i  evidencija radnog vremena evidencija prisutnosti koristi sklopovke komponente (terminale za evidenciju – registraciju radnog vremena) za prikupljanje događaja – registracija na temelju kojih se evidentira prisutnost. Komunikacijski servisi definiraju pravila za generiranje registracija te prenose registracije iz terminala u centralnu bazu iz koje se generiraju izvještaji.

Modul se u toku instalacije prilagođuje poslovnoj politici i standardima svakog pojedinog gospodarskog subjekta. Moguće je definiranje organizacijske strukture, radnog vremena i smjena te razloga izlazaka i načina njihove obrade – ulaze ili ne u redovno radno vrijeme.

Modul evidencija prisutnosti – BASYS Time iRegs isto kao i modul evidencija radnog vremena moguće je integrirati s modulima kontrola pristupa i evidencija posjetitelja. Kod integracije s kontrolom pristupa definira se s kojeg sklopovlja registracije – događaji ulaze i u evidenciju prisutnosti. Što se tiče integracije s evidencijom posjetitelja baza zaposlenika služi kao podloga za bazu osoba koje mogu primati goste.

Modul za evidenciju prisutnosti namijenjen je korisnicima koji nemaju potrebu za generiranje kompleksnih radnih vremena i smjena te njihovu obradu. Što se tiče radnog kalendara moguće je definirati samo javni kalendar (praznici i neradni dani) odnosno kalendar firme. Osobni kalendar nije predviđen u ovo modulu pa je za praćenje odsutnosti potrebno aktivitati licencu za kompletnu evidenciju radnog vremena. Modul omogućava kreiranje izvješća sukladno Zakonu o radu odnosno Pravilniku o vođenju evidencija, pojedinačnih i grupnih izvještaja – kartica prisutnosti, liste zaposlenika ….

Terminal za evidenciju radnog vremena
Tehnički opis!