SuperMAX+

supermax

SuperMAX+ je konfigurabilan i programibilan kontroler s mogućnošću direktnog priključka dva čitača kartica različitih ID tehnologija. Kontrolira vrata pomoću dva releja i 4 ulaza za senzore. Podržava i priključak do dva čitača otiska prsta putem 485 kanala. Moguće ga je koristiti i kao nadređeni kontroler za 31 podkontroler NeoMAX s vlastitim čitačem i relejom za kontrolu jednih vrata.

SuperMAX+ – tehnički opis!

SuperMAX+ funkcionira u online načinu rada povezan na Ethernet-TCP/IP mrežu. U realnom vremenu prima, potvrđuje svaki zahtjev za pristupom u  svrhu pravilnog upravljanja vratima. Naravno, SuperMAX+ može raditi i u offline načinu rada potvrđujući i upravljajući pravima pristupa sukladno tablicama u lokalnim datotekama gdje se korisnici organiziraju u grupe i dodjeljuje im se broj vremenskih zona, odnosno vrijeme kada im je pristup/prolaz odobren.

SuperMAX+ ima i pomoćnu bateriju koja uređaj može napajati i do četiri (4) sata, naravno ovisno o vrsti povezanih čitača i broju transakcija kontrole prolaska.

Uređaj SuperMAX+ dostupan je ili kao modul u plastičnom kućištu sa DIN-nosačem za ugradnju na zid, pogodan za ugradnju u elek. upravljačke ploče ili kao elek. ploča sa konektorima pričvrćenim s obiju strana i pomoćnom baterijom montiranom s gornje strane.