Održavanje

 

Naš tim za održavanje je sastavljen od iskusnih inženjera i tehničara i opremljen za održavanje složenih sustava i postrojenja. Nudimo prediktivno, preventivno i interventno održavanje s 24-satnim dežurstvom.

BASYS Time je relativno sofisticiran sustav te su za normalan rad potrebna specifična znanja i vještine stoga mi kao isporučitelji i/ili sistem integratori, vodeći računa o potrebama korisnika-partnera, nudimo u sklopu ugovora o održavanju slijedeće usluge:

 • periodički redovni pregled sustava
 • interventno održavanja s odzivom na intervenciju u roku od 24 odnosno 48 sati
 • obnovu programskog dijela sustava po povlaštenom cjeniku
 • ispitivanja i provjeru funkcionalnosti
 • dodatno školovanje osoba
 • proširenje sustava po povlaštenom cjeniku
 • izradu dokumentacije izvedenog stanja
 • stručnu pomoć bilo putem telefona, maila ili udaljenog pristupa aplikacijama
 • dobave potrošnog materijala i rezervnih dijelova u periodu od min 5 godina od puštanja sustava u rad po povlaštenom cjeniku
 • implementaciju novih funkcionalnosti u skladu s potrebama korisnika

 

Predlošci Ugovora i ponude za ugovorno održavanje:

 

Prediktivno

Prediktivno održavanje temelji se na uporabi tehničkih informacijskih sustava (TIS). TIS na temelju podataka o stvarnom stanju uređaja i postrojenja predlaže termine i opseg pojedinih servisnih radova.

U usporedbi s preventivnim održavanjem, za koje su karakteristični fiksni rokovi i opsezi radova utemeljeni na prosječnim vrijednostima, takvim se pristupom:

 • štedi vrijeme i materijal pri održavanju ispodprosječno opterećenih komponenata
 • pravovremeno sprečavaju kvarovi natprosječno opterećenih komponenata

Preventivno

Ugovor o preventivnom održavanju može obuhvaćati niz djelatnosti:

 • detaljan pregled sklopovlja
 • prikupljanje, ažuriranje i pohranjivanje tehničke dokumentacije
 • prikupljanje i pohranjivanje programa, konfiguracija i parametara
 • izradu popisa rezervnih dijelova, pregled stanja rezervnih dijelova na skladištu
 • izradu preporuke za nabavu rezervnih dijelova utemeljenu na njihovoj dobavljivosti i važnosti za rad postrojenja
 • pomoć pri nabavljanju rezervnih dijelova
 • provjeru i podešavanje programskih parametara
 • provjeru kvalitete komunikacijske mreže
 • dodatnu izobrazbu osoblja korisnika za uporabu i/ili održavanje opreme
 • izradu pisanih servisnih postupaka
 • konzultantske usluge tijekom nabave, montaže i puštanja u pogon nove opreme

Interventno

Pod interventnim održavanjem podrazumijevamo servisne zahvate po pozivu korisnika. Ovisno o mjestu i vrsti postrojenja te vrsti kvara, jamčimo početak zahvata u intervalu od 3 do 48 sati po pozivu. Točan rok navodi se u ugovoru. Poslovi interventnog održavanja obuhvaćaju:

 • pravovremeni dolazak na mjesto kvara
 • analizu kvara
 • nabavu rezervnih dijelova
 • otklanjanje kvara
 • puštanje uređaja ili sustava u pogon