Čitači otiska prsta

Čitači otiska prsta FingerBOX su sklopovske komponente za identifikaciju tokena u kontroli prolaza i evidenciji radnog vremena. Priključuju se na terminale porodice X, SuperTRAX i SuperGLASS.

Tehnički opis čitača otiska prsta FingerBOX!

FingerBOX – ćitač otiska prsta je optimalno rješenje za pretvaranje klasičnog terminala iz porodica SuperGLASS, SuperTRAX i X u biometrijske uređaje.
Svojim izgledom i dimenzijama idealno se uklapa u dizajn terminala i postaje njegovim sastavnim dijelom kako izgledom tako i funkcionalnošću.

FingerBOX se može spojiti na SuperGLASS, SuperTRAX i X terminale putem 5 pinskog molex konektora.
Izvodi se u dvije verzije: s optičkim i kapacitivnim senzorom i  ima internu memoriju za pohranu do 9000 uzoraka otiska prsta. Podržana su dva moda rada:
–    Identifikacija (1:N) – usporedba očitanog uzorka otiska prsta sa svim uzorcima u bazi
–    Verifikacija (1:1) – usporedba očitanog uzorka otiska prsta s pohranjenim uzorkom vezanim uz korisnika (korisnik se predstavlja karticom ili pinom)