Evidencija posjetitelja

Evidencija posjetitelja je BASYS Time modul namijenjen za kontrolu pristupa osoba koje nisu zaposlenici poslovnog subjekta već zbog poslovnih ili drugih razloga posjećuju zaposlenike odnosno ulaze poslovne prostore.

Basys Time modul  Evidencija posjetitelja moguće je povezati s BASYS Time kontrolom pristupa, te putem predefiniranih ruta ograničiti kretanje gosta. Predefinirane rute naravno moraju biti tako koncipirane da gost može samostalno doći do mjesta na kojem ga dočekuje domaćin. Ovakovim pristupom ne postoji mogućnost ulaska gostiju u sigurnosno osjetljive prostore. Bez obzira na integraciju s modulom kontrola prolaza osobni podaci posjetitelja se upisuju (ručnim unosom ili skaniranjem osobne isprave) u bazu.  Izdaje mu se identifikacijska (rewritable) kartica za posjetitelja ili kartica kontrole pristupa i dozvola ulaska koje po pri izlasku vraća. Kad osoba dođe u posjetu slijedeći put zahvaljujući intuitivnoj i brzoj pretrazi njeni podaci su u trenu na zaslonu. Posao evidentiranja ponovne posjete sveden na najmanju moguću mjeru.

Modul Evidencija posjetitelja moguće je prilagoditi poslovnoj politici i standardima svakog pojedinog gospodarskog subjekta uključujući između ostalog izvještaje o posjetama stranih državljana. Moguće je prilagoditi ispis dozvole ulaza s korisničkim logom, mjestom za potpis domaćina i osobe koja ga prati do domaćina (kad modul nije integriran s kontrolom pristupa).

Modul evidencija posjeta namijenjen je korisnicima s organiziranim recepcijama na kojima se prijavljuju gosti. Modul omogućava arhiviranje svih posjetitelja, pojedinačnih posjeta, privremeno dodjeljivanje kartica za identifikaciju, tiskanje dozvola za ulaz i izvještavanje po različitim kriterijima

Evidencija posjeta
Tehnički opis modula !
Online demo verzija aplikacije!

Korisnik: demo
Lozinka: demo