Kontrola ulaza na stadion

Kontrola ulaza na stadion – BASYS Stadion je fleksibilan  sustav kontrole pristupa namijenjen kontroli ulaska na sportska događanja na istom stadionu, dvorani ili bazenu.  Sastavljen je od sljedećih komponenti:

  • BASYS Stadium on-line web aplikacija za kontrolu ulaza na stadion s real time podacima o popunjenosti stadiona, tribina, sektora. BASYS Stadium u standardnom, on-line modu komunicira sa sustavom za prodaju karata, autorizira validne karte i aktivira barijere na ulazu ili signalizira validni kod na ručnom terminalu. U slučaju potrebe (gubitak komunikacije ili napajanja) sustav može raditi i u off-line modu (autorizacija se vrši na barijerama prema lokalnim bazama validnih karata u memoriji barijere odnosno ručnog čitača)
  • dvosmjerne pješačke barijere pune visine ili u visini struka opremljene barkod čitačima i čitačima beskontaktnih kartica za validaciju ulaznica. Svaka barijera je u pravilu dvosmjerna kako bi se omogućio višekratni ulaz na istu manifestaciju i ima ugrađenu svjetlosnu i zvučnu signalizaciju validnih i neispravnih karata. Barijere mogu imati ugrađen motorni pogon za brži prolaz nakon autorizacije.
  • ručni terminali za provjeru ispravnosti ulaznica i povećavanje propusnosti na ulazima kod utakmica s velikom posjećenošću, a mogu se koristiti i kao  terminali – klijenti za pristup BASYS Stadium aplikaciji
Kontrola ulaza na utakmicu
Prezentacija BASYS Stadion sustava!
Online demo verzija aplikacije!

Korisnik: demo@demo.hr

Lozinka: Demo12

Implementacija sustava kontrola ulaza na stadion za korisnika rezultira: