AX Gate

AX Gate

AX GATE je široko primjenjivi kontroler kojeg je moguće u potpunosti konfigurirati putem intuitivnog web sučelja. Napredna tehnologija čini ga odličnim izborom za najzahtjevnije sustave kontrole pristupa i spaja kompaktni dizajn s vrhunskim odlikama, uz prihvatljivu cijenu. Moguće je direktno spojiti do 2 čitača iz široke palete tehnologija za identifikaciju i može u potpunosti kontrolirati različite tipove vrata putem 8 ULAZA i 4 RELEJA.  Samostalno kontrolira 2 neovisna vrata, a spajanjem AX MAX podkontrolera putem RS485 mreže moguća je kontrola i 8 nezavisnih vrata

AX GATE – tehnički opis!

AX GATE je vrhunski ethernet kontroler koji se konfigurira puten standardnog WEB preglednika ili prijenosom tekstualnih datoteka putem FTP-a. Kontrola je moguća u realnom vremenu putem HTTP servera: AX GATE prima HTTP naredbe od strane servera i šalje HTTP poruke koje sadrže promjene stanja ulaza ili očitanje kartice. AX GATE kontrolira dvoja nezavisna vrata sa specifičnim kriterijima kontrole pristupa: klasična vrata, tripod ili sigurnosna-interlock vrata. Spajanjem AX MAX na internu RS485 kodiranu mrežu moguće je kontrolirati do 8 vrata bilo čitačem ili tipkom za izlaz. Zahvaljujući 2GB microSD internoj memoriji, broj korisnika i transakcija koji se mogu spremiti prelazi bilo koju situaciju u praksi i ograničen je samo vremenom procesuiranja u slučaju desetaka tisuća korisnika.

NAČIN RADA

• Online: server prima sve zahtjeve za pristup putem HTTP protokola i dozvoljava ili ne dozvoljava otvaranje vrata. U slučaju gubitka veze transakcije se obrađuju i spremaju lokalno. Posebna http poruka periodički upozorava na postojanje podataka u lokalnoj memoriji.

• Offline: prema lokalno spremljenim profilima kontrole pristupa za svaka kontrolirana vrata. Moguće je definirati vremenske profile, pristupne grupe i korisnička imena. Transakcije se spremaju u tekstualnu datoteku u internoj SD memoriji. Format zapisa je moguće konfigurirati kako bi odgovarao većini aplikacija za obračun plaća. AX GATE može datoteku s transakcijama periodički kopirati na FTP server tako da je funkcionalnost omogućena i bez posebnih komunikacijskih programskih modula.

• Online kao dio BASYS Time sustava: sveobuhvatnog INTIS-ovog sustava kontrole pristupa i evidencije radnog vremena