Kontrola pristupa - kartica

Kombinirana kartica za kontrolu pristupa, prolaza, ulaza – izlaza, evidenciju radnog vremena